Fördjupningsområde

Inomhusmiljö

Fördjupningsområdet Inomhusmiljö är ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, konsulter, inneklimatteknikföretag (innemiljöindustri), akademi och övriga intressenter. Behovet att starta Fördjupningsområdet identifierades under ett medlemsmöte där inomhusmiljö var temat. Vid detta tillfälle blev det tydligt att det finns ett behov av ett forum för att fördjupa sig i ämnet.

Fördjupningsområdet Inomhusmiljö ska lyfta fram olika teman som berör krav på inomhusklimatets kvalitet, brukarkomfort och dialog med användare, samt olika tekniklösningar för att säkerställa en bra inomhusmiljö, inklusive olika ventilationslösningar.

Fördjupningsområdet har följande syften:

  • Bidra till förbättrad dialog mellan aktörerna
  • Samla och sprida kunskap
  • Dela erfarenheter
  • Generera projektförslag för att driva utvecklingen framåt
  • Inspirera till åtgärder som kan leda till energibesparing.

Är du intresserad av att delta i Fördjupningsområdet anmäl dig till vår sändlista.

Har du frågor, kontakta, Mari-Liis Maripuu , CIT Renergy.


SAMMANFATTNING AV GENOMFÖRDA WORKSHOP OCH SEMINARIUM

Dokumentation från seminarium: Ventilation och Corona – vad vet vi och vad vi tror att vi vet som genomfördes 18 november 2021.