Nyheter

Inomhusmiljö: Workshop om behovsstyrd ventilation

Den 24 maj 2024 hölls workshop inom det nya Fördjupningsområdet Inomhusmiljö. Denna träff fokuserade på frågor kopplade till behovsstyrd ventilation. Vid träffen deltog både fastighetsägare och leverantörer. Även Energimyndigheten deltog vid träffen. Totalt medverkade ett 40-tal personer.

Per-Erik Nilsson, CIT Renergy, inledde träffen genom att presentera nätverket Belok och Fördjupningsområdet Inomhusmiljö. Dag Lundblad, Energimyndigheten, berättade om vikten av det nya Fördjupningsområdet Inomhusmiljö. 

Den första presentationen hölls av Mari-Liis Maripuu, CIT Renergy, som presenterade resultat från Belok-förstudien Behovsstyrda ventilationssystem – Kartläggning av funktion och prestanda.

Därefter höll Andreas Martinsson, Svensk Ventilation, en presentation om hur man får behovsstyrd ventilation att fungera i praktiken och beskrev några vanliga fallgropar.

Efter presentationspasset hölls en gruppdiskussion där deltagarna fick diskutera och reflektera kring det de precis hört genom att berätta vad de själva anser behöver utvecklas eller förbättras för att säkerställa välfungerande DCV-system samt hur denna utveckling kan genomföras.

Diskussionspasset avslutades med en summering där deltagarna fick besvara några frågor i Menti kring behovsstyrd ventilation. Svar på Menti-frågorna kan ses i dokumentationen från träffen nedan.

Därefter gav Mari-Liis Maripuu en liten inblick i vad som är aktuellt inom nationella inomhusmiljökrav. Här nämndes Möjligheternas Byggregler, Folkhälsomyndighetens allmänna råd respektive EPBD.

Dagen avslutades genom att deltagarna fick besvara några frågor i menti kring ämnesområden som ansågs mest aktuella för dem kring inomhusmiljö. Aktuella frågor visades bland annat vara att tydliggöra vad som är ett bra inomhusklimat samt energieffektivisering av inneklimatsystem. Dokumentationen från träffen är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Mari-Liis Maripuu om du är intresserad av att delta i nästa möte eller vid frågor eller idéer.