Nyheter

Workshop digitalisering

Belok, BeBo och installatörsföretagen bjöd gemensamt in till workshop för att finna och gemensamt diskutera frågeställningar för pilot- och demoprojekt inom Fördjupningsområdet.

Workshopdeltagare inom Fördjupningsområde Digitalisering var främst representanter från Belok, BeBo och Installatörsföretagen.

Workshopen ägde rum den 20 maj och inleddes med en inspirationsföreläsning om digitalisering av Christoffer Börjesson från Fastighetsägarna samt en presentation om lagkraven EPBD 2018 av Per-Erik Nilsson från Belok. Därefter fick alla deltagare svara på Menti-frågor rörande digitalisering i det egna företaget.

Under workshopen, som var av formatet Open space, diskuterades sex ämnen. Ämnena och en punktformig sammanfattning av diskussionerna listas nedan.

Pilotprojekt/Demoprojekt

 • Inventera demoprojekt som redan pågår
 • Projekten ska inte vara för breda, utan fokusera på viss teknik
 • Skapa ett pilotprojekt där både energileverantörer, brukare och energikonsument ingår (laststyrning, energilagring, prismodeller)
 • Viktigt att utvärdera teknik och nyttor i demoprojekt. Visa på standarder hur de kan tillämpas
 • Komplettera någons pågående pilotprojekt
 • Testa AI på något befintligt system
 • Studera Vasakronans AI-projekt (test i något befintligt system)
 • Visa på samverkan mellan beställare och tjänsteleverantörer i pilotprojekt

Tydliggöra nytta

 • Förenklad OVK
 • Äga data
 • Effektstyrning
 • Visualisering
 • Samverkande system
 • Använda goda exempel, information och kommunikation
 • Nya hyresupplägg möjliggörs
 • Bättre areautnyttjande
 • Kommunikation med hyresgäster (relation)

Utveckla nya tjänster

 • Samordna interna och externa data till exempel SMHI trafik evenemang med mera i området
 • Förebyggande underhåll service
 • Tjänst uppkopplad produkt koppla upp kundens produkter
 • Dela och sälja data information och energi mellan olika fastigheter
 • Visa öppenheten i system som ett värde
 • Gå från att erbjuda en produkt till att jag bjuda system som erbjuder en funktion som kan säljas som tjänst
 • Erbjuda sig att vara och Operationsleverantör Samordna tjänsterna liknande larmcentral
 • Leverera rätt inomhusklimat som tjänst temperatur fukt koldioxid, partiklar med mera
 • IT säkerhet som tjänst
 • I att tolka och visualisera data. Därigenom hjälpa fastighetsförvaltningen att effektivisera drift

Effektfrågan

 • Möjligheten att sälja sin abonnerade tillgång på effekt. Säg att man har 250 A garanterat och utnyttjar 180 A
 • Balansera fjärrvärme inte bara el = med vinst för alla
 • Stockholm stad har höga ambitioner inom effektoptimering och kommer att lansera detta inom kort.
 • Tidsstyrning av effekttoppar
 • Affärsmodeller saknas för att fördela, låna ut effekt skapa incitament etc. och tydliggöra nyttan det känns på dig arbete regeländring kring att köpa och sälja igen.
 • I Holland kan Elvis ägare tjäna pengar upp till 1000 kr per månad på att ha sin bil parkerad och köpa / sälja el

Upphandlingsform

 • Ny form av kombination AB ABT AFF typ NKS Light. Bristande upphandlingskompetens hos konsument, entreprenör, system
 • Säkerställa drift skedet utifrån konsult och entreprenör – en person representant för funktionen följer med genom hela skedet från upphandling till drift
 • Samverkan, partnering och vad blir nästa steg?
 • För nya projektkulturen
 • Beställaren har två olika budgetar en ny byggnad och en drift
 • Organisation hos alla inblandade
 • Informationssamordnare / sakkunnig – mer IT sakkunnig i hela projektet
 • Ny variant i EPC
 • Integrationscertifiering.
 • ECI Early contracting I ( som Trafikverket)
 • Hur sprida information internt hos fastighetsägaren?

Den viktigaste frågeställningen

 • Tydliggöra behov och nytta
 • Vilken kunskap saknas för att komma vidare i utvecklingen?
 • Vem är kunden? En leverantör kan ha flera kunder och en kund kan ha flera leverantörer
 • Vem gör vi det för?
 • Beteenden, önskade och oönskade

Efter den första delen av workshopen delades deltagarna upp i fem grupper för att ta fram fem konkreta projektförslag. Förslagen beskrivs nedan och det är fritt fram att höra av sig om man önskar delta något projekt.

 • vå flugor i en smäll”. För att få med hela kedjan ska energileverantör, byggnadsägare, brukare involveras. Tanken är att bygga upp digitalisering mellan byggnadsägare och producent för kommunikation. Samtidigt byggs visualisering upp mot brukare. Kommunikation ska vara möjlig mellan alla parter. Nyttan blir bra inneklimat och ställa krav på det samt att framföra klagomål. En idé är att kommunicera med hjälp av prismodeller och erbjuda brukaren att sänka inomhustemperaturen under vissa perioder och då få sänkt pris. Vi vill använda brukaren för att få feedback och få nytta åt två håll.
 • En affärsmodell mellan leverantör och fastighetsägare för hur man kan låna ut effekt tillfälligt. Detta för att spara på användandet av oljepannor och andra fossila bränslen. Goda exempel, vad finns idag och hur skulle en affärsmodell se ut?
 • Genom att skapa parkeringsgarage skapas möjligheter att slås ihop med bilbranschen. Garaget ska ha plats för eldrivna bilar, hyrbilar och finnas möjligheter för car-sharing. Garaget kan ha solceller på tak på taket och car-sharing/biluthyrningen erbjuds i olika abonnemang. Det ska vara möjligt att hyra ut sin privata bil som inte ska nyttjas under en period. Potentiellt samarbetsprojekt med en billeverantör, vilket är bra PR för dem.
 • Visualisera för användaren hur mycket energi som går åt i byggnaden. Det ska vara möjligt att sätta mål egna mål av olika typer (effekt, pris, energi m.m.) och i realtid ska man kunna få en prognos för uppfyllandet av sitt mål för att kunna kompromissa sitt beteende och ändra utfallet. Målen ska kunna kopplas till utsläpp per kvadratmeter. Akademiska hus har gjort ett liknande projekt som är delfinansierat av Energimyndigheten och kallas för visualisering.
 • Smart partnerskap mellan installatörer och fastighetsägare för att utveckla fastigheter tillsammans. Förändringstakten i branschen och tekniken är snabb, vilket gör att kraven kommer bli höga och det kan vara en utmaning att ha all kompetens själva. Projektet ska utveckla tjänster och lösningar för att enklare kunna hyra in/jobba med partnerskap för att hyra in den kunskap man inte har sjäv.

Workshopen genomfördes som ett arrangemang inom Fördjupningsområde Digitalisering och i samarbete med Installatörsföretagen och BeBo. Kontakta Per-Erik Nilsson vid frågor eller idéer.

Presentationer från workshopen hittar du här: