Nyheter

Webbinarium om effekthantering och efterfrågeflexibilitet

Den 27 maj anordnade Belok och BeBo ett gemensamt webbinarium med erfarenheter och inspiration inom området effekthantering och efterfrågeflexibilitet.

Webbinariet inleddes av representanter för Fördjupningsområde Effekt vid Belok respektive BeBo. Alexander Gerdin (CIT Renergy) berättade kort om arbetet inom Fördjupningsområdet, och gav även exempel på hur Belok-medlemmen Skandia Fastigheter ser på och arbetar med effektreducering och flexibilitet. Patrik Ollas (RISE) gav en inblick i sin forskning kring tillämpning av solceller och batterilager på en flygplats.

Därefter följde en presentation av Klas Boman och Christian Jacobsson kring möjligheter att optimalt dimensionera och styra användning och lagring av energi byggnader, och varför elbilar bör ses som en självklar resurs. Den lilla bostadsrättsföreningen Brf Stenberg fungerar som ett Living Lab för detta.

Därefter följde en presentation av Therese Fernlund, projektledare på STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle). Therese gav exempel på flera initiativ i Uppsala inom området: Live in Smartgrid, Flex-o-mat, Effektkapning i verksamheter och Uppflex.

Nils Rosengren, fastighetsutvecklare Teknik på Vasakronan, berättade om Vasakronans arbete med effektstyrning och erfarenheter av att vara med och erbjuda flexibilitet på olika marknader.

Therese Caesar är Ansvarig flexibilitet på Göteborg Energis elnätsbolag. Hon avslutade webbinariet med att berätta om utmaningar med kapacitet i elnäten och hur Göteborg Energi ser att fastighetsägares flexibilitet kan vara en del av lösningen.

Kontakta Maria Haegermark, CIT Renergy, om du har frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet.


Fördjupningsområde Effekt
Alexander Gerdin, Belok/CIT Renergy 
Effekthantering och flexibilitet – Samspel i energisystemet
Patrik Ollas, BeBo/RISE  
Energiomställningens viktigaste resurs och möjliggörare är ”gratis” 
Christian Jacobsson och Klas Boman, Brf Stenberg 
Exempel på initiativ i Uppsala  
Therese Fernlund, STUNS 
Erfarenheter från Vasakronan  
Nils Rosengren, Vasakronan  
Fastighetsägares flexibilitet en viktig pusselbit i omställningen 
Therese Caesar, Göteborg Energi