Nyheter

Utlysningar och stöd: Clean Energy Transition Partnership

Nu kan du bidra till den globala energi- och klimatomställningen i internationella samarbetsprojekt. CETPartnership är ett internationellt partnerskapsprogram där du som svenskt företag, offentlig aktör eller organisation kan söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som sker i samarbete med minst två andra länder. Nu välkomnas ansökningar i partnerskapets andra utlysning.

Läs mer: Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) (energimyndigheten.se)