Nyheter

Energieffektiva vårdlokaler: Träff – inspiration från VGR och Västfastigheter

Den 14 november 2022 hölls träff inom Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler. Ett 30-tal aktörer från flera olika regioner deltog för att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Även Energimyndigheten deltog vid träffen.  

Victoria Edenhofer, CIT Energy Management, inledde träffen genom att presentera nätverket Belok och Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler.

Alexander Gerdin (CIT Energy Management) och Hans Kardell (Västfastigheter) höll dagens första temapresentation. Presentationen handlade om Västfastigheters framgångsrika arbete med energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. Därefter berättade Anna Teghammar, VGR, om VGR:s arbete kopplat till att minska verksamhetsenergin.

Efter temapresentationerna följde två gruppdiskussioner där deltagarna fick diskutera egna erfarenheter från arbete med energi- och klimatmål. De diskuterade bland annat strategier och utmaningar för att uppnå energimål och även reducera verksamhetsenergin.

Vid diskussionerna framkom tydligt att deltagarna står inför liknande problem/utmaningar. Det nämndes att genom den energikris som råder har det uppstått ökat fokus på el och då även kopplat till verksamheten. Vid diskussion om att reducera verksamhetsenergin lyftes att samarbete är nyckelfaktorn.

Ämnesområden som ansågs intressant på kommande möte var bl.a. ventilationsflöden, avfuktning, effektbehov och energilagring. Dokumentationen från träffen är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Victoria Edenhofer om du är intresserad av att delta i nästa möte eller vid frågor eller idéer.


Dokumentationen från träffen hittar du här: