Projekt

Energieffektivisering vårdlokaler – Med Västfastigheter som förebild

Västfastigheter har lyckats väldigt väl med sitt arbete gällande energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. År 2011 fattades beslut om att användningen av köpt energi skulle minska med 50 % (baserat på kWh/m2, år) till år 2030. Därefter har ett koncentrerat arbete pågått och delmålet till 2020, en minskning från utgångsvärdet 273 kWh/m2, år till 170 kWh/m2, år, har nåtts. Utfall 2021 var 167 kWh/m2, år.

Detta projekt har syftat till att, med Västfastigheter som förebild, lyfta fram och tydliggöra vilka framgångsfaktorerna har varit och fortfarande är.

Läs rapporten för att veta mer om Västfastigheters strategiska arbete med energieffektivisering.