Nyheter

Ta del av medlemmarnas energiarbete, mål och resultat

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 30 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Medlemmarna finns både inom privat och offentlig sektor och man arbetar med frågan kring energibesparing/effektivisering på lite olika sätt.

Nu har Beloks medlemmar rapporterat in sin energianvändning för 2022, som finns att ta del av under medlemssidorna. Här hittar du även information om hur respektive medlem arbetar för att nå sina energimål och hur resultatet ser ut sedan några år tillbaka.

Ta gärna del av medlemmarnas engagemang och hämta inspiration till er egen verksamhet!

Läs mer på medlemssidorna