Nyheter

Energieffektiva vårdlokaler: Träff med energi- och miljömål som tema

Den 15 maj 2023 hölls träff inom Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler. Denna träff samordnades med Energiföretagen och fokuserade på frågor kopplade till energi- och miljömål. Aktörer från olika regioner och även flera energibolag deltog. Även Energimyndigheten och SKR var inbjudna till träffen. Totalt medverkade ett 30-tal aktörer.

Victoria Edenhofer, CIT Renergy, inledde träffen genom att presentera nätverket Belok och Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler och Daniel Lundqvist presenterade kort varför Energiföretagen är intresserade av frågan.

Det första presentationspasset inleddes av Tomas Berggren, Energimyndigheten, som berättade om kommande krav inom energieffektiviseringsdirektivet, där det bland annat kommer att ställas ett specifikt energibesparingsmål för offentlig sektor. Andreas Hagnell, SKR, berättade därefter om regionernas arbete med mål och energieffektivisering.

Joakim Thunborg, Region Kalmar, berättade om region Kalmars arbete med energi- och miljömål. Fredrik Edlund, Mälarenergi, berättade därefter om exempel på projekt som de genomfört ihop med region Västmanland.

Efter det första presentationspasset hölls en gruppdiskussion där deltagarna fick diskutera och reflektera kring det de precis hört genom att berätta hur de själva arbetar med energi- och miljömål idag.

Därefter hölls det andra presentationspasset där Jesper Mårtensson, Region Dalarna, berättade om Region Dalarnas arbete med energi- och miljömål. Johan Thelander, Karlstads Energi, berättade avslutningsvis om exempel på samverkan från region Värmland.

Dagen avslutades med en gruppdiskussion kring erfarenheter från samverkan mellan regionfastigheter/sjukhus och energibolag och huruvida det finns behov av ökad samverkan.

Vid diskussionerna framkom att många regioner har samma situation och utmaningar. Det är därmed viktigt att fortsätta utbyta erfarenheter för att lösa utmaningar effektivt. Det framkom även att ökad samverkan mellan regioner och energibolag kan leda till ett mer resurseffektivt energisystem och koldioxidreduktion ur systemperspektiv även om det ställer utmaningar på hur man då ska kunna visa regional/lokal måluppfyllnad.

Ämnesområden som ansågs intressant på kommande möte var bland annat effektbehov och energilagring samt fortsatt diskussion om energi- och miljömål. Dokumentationen från träffen är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Victoria Edenhofer om du är intresserad av att delta i nästa möte eller vid frågor eller idéer.