Nyheter

Momentum Software vinnare i Tekniktävling för energiuppföljning. 

Fastighetsägarna utlyste i samarbete med BeBo & Belok, 2022 tävlingen Energiuppföljningssystem för fastighetsägare. Målet var att skynda på utvecklingen av digitala verktyg och funktioner som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning. Bland tre finalister har en enig jury utsett Momentum Software till vinnare. Övriga finalistbidrag lämnades in av Siemens och EcoGuard. 

Projektet har finansierats av Energimyndigheten via forskningsprogrammet E2B2. CIT Renergy och WSP Sverige har haft projektledarrollen och tillsammans med en referensgrupp bestående av ett tjugotal engagerade fastighetsägare har tagit fram en kravspecifikation som lagt grunden till tekniktävlingen.  

Besök projektets hemsida och Fastighetsägarnas pressmeddelande för mer information. 

Projektet är ännu inte avslutat. Den 8 november, mellan kl 10.00-12.00, planeras ett digitalt seminarium där alla åtta leverantörer av energiuppföljningssystem, som lämnade in tävlingsbidrag, kommer att ges möjlighet att presentera sina programvaror. Seminariet arrangeras av Fastighetsägarna i samarbete med BeBo och Belok och är öppet för alla intresserade. Här hittas Inbjudan och anmälan till webbinarium – Energiuppföljningssystem.