Nyheter

Energieffektiva vårdlokaler: Träff med driftsäkerhet och robusthet som tema

Den 19 oktober 2023 hölls träff inom Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler. På denna träff låg inte energieffektivisering i fokus utan temat var driftsäkerhet och robusthet. Aktörer från olika regioner deltog. Även Energimyndigheten och SKR var inbjudna till träffen. Totalt medverkade ett 40-tal personer.

Victoria Edenhofer, CIT Renergy, inledde träffen genom att presentera nätverket Belok och Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler.

Det första presentationspasset inleddes av Helena Miller, Socialstyrelsen, som gav allmän information om investeringsprogrammet SSIK (Sjukvårdens säkerhet i kris och krig). Anders Gidrup, Locum, berättade därefter om vägledningen Den robusta sjukhusbyggnaden och hur man kan arbeta med robusthet.

Efter det första presentationspasset hölls en gruppdiskussion där deltagarna fick diskutera och reflektera kring det de precis hört genom att berätta hur de själva arbetar med robusthet och driftsäkerhet idag.

Därefter hölls det andra presentationspasset där Maria Hammeryd och Jesper Burlin, Region Västerbotten, berättade om Region Västerbottens arbete med ny reservkraft som kombinerats med reservvärme. Vill du veta mer om deras projekt är du välkommen att kontakta Maria.

Dagen avslutades genom en summering där deltagarna fick besvara några mentifrågor kring vad man tog med sig från dagen. Det gavs även möjlighet att önska ämnesområden på kommande möte. Ämnesområden som ansågs intressant på kommande möte var bland annat ventilation, fastighetsautomation, effektbehov och energilagring samt goda exempel på energieffektiviseringsåtgärder. Dokumentationen från träffen är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Victoria Edenhofer om du är intresserad av att delta i nästa möte eller vid frågor eller idéer.