Nyheter

Energieffektiva vårdlokaler: Ventilation – Resurseffektivitet och minskning av smittspridning

Den 28 maj 2024 hölls en träff inom Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler. Träffen fokuserade på frågor kopplade till ventilation och luftburen smittspridning. Aktörer från olika regioner deltog. Även Energimyndigheten och SKR var inbjudna till träffen. Totalt medverkade ett 40-tal personer.

Victoria Edenhofer, CIT Renergy, inledde träffen genom att presentera nätverket Belok och Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler.

Det första presentationspasset hölls av Peter Filipsson, CIT Renergy, som presenterade resultat från rapporten Luftflöde i vårdlokaler – Med ett fastighetstekniskt perspektiv.

Efter det hölls en gruppdiskussion där deltagarna fick diskutera och reflektera kring det de precis hört genom att berätta hur de själva arbetar med ventilation och minskning av smittspridning.

Därefter hölls en andra presentation där Lars Ekberg, professor vid avdelningen för installationsteknik på Chalmers, presenterade Centrum för vårdens arkitektur. Han tipsade även om att kika in på deras hemsida.

Mot slutet av dagen presenterades några projektidéer av Peter Filipsson, CIT Renergy, som bland annat kopplade till minskning av smittspridning. Det hölls en öppen gruppdiskussion där deltagarna fick möjlighet att tycka till om projektidéerna.

Dagen avslutades genom en summering där deltagarna fick besvara några mentifrågor kring vad man tog med sig från dagen. Det gavs även möjlighet att önska ämnesområden på kommande möte. Ämnesområden som ansågs intressant på kommande möte var bland annat effektbehov och energilagring, avfuktning samt fastighetsautomation och smart styrning. Dokumentationen från träffen är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Victoria Edenhofer om du är intresserad av att delta i nästa möte eller vid frågor eller idéer.