Nyheter

Vägledning om Energigemenskaper nu publicerad!

Under 2023 genomförde Belok i samverkan med BeBo förstudien Energigemenskaper för fastighetsägare – vägledning och stöd. Inom förstudien togs den nu publicerade vägledningen fram. Vägledningen är tänkt att fungera som stöd för fastighetsägare som vill initiera en Energigemenskap, men kan även fungera som stöd för andra aktörer.