Nyheter

Missade du webbinariet: Hur påverkas inomhusmiljöfrågor i Boverkets remiss om möjligheternas byggregler?

Den 17 maj bjöd LÅGAN och Belok in till ett Webbinarium för att presentera förslaget i Boverkets remiss om möjligheternas byggregler. Ta del av dokumentationen i efterhand.

Vid halvårsskiftet 2024 ska Boverket införa nya föreskrifter som ersätter dagens bygg- och konstruktionsregler. Målet är att modernisera och förenkla dagens byggregler för att bidra till ett mer effektivt, innovativt och kostnadseffektivt byggande. Nu har Boverket de första förslagen på möjligheternas byggregler ute på remiss. Det gäller förslag till föreskrifter om skydd mot buller och skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Förslagen berör inomhusmiljö i byggnader.

Vid webbinariet presentera förslaget i Boverkets remiss om möjligheternas byggregler och vad de ändrade kraven kommer att innebära främst för inomhusmiljö. 


Se webbinariumet  (Tillgängligt t.o.m. 16 juni)

Ta del av presentationen