Projekt

Rutiner för minskad elanvändning i storkök

Inom storköksbranschen har det efterfrågats hjälpmedel och verktyg för att sänka elanvändningen och som storkökspersonal lätt kan ta till sig. Det handlar alltså om att sänka elanvändningen med den utrustning man redan har genom beteendeförändring.

I denna förstudie har en lathund tagits fram med en sammanställning av konkreta tips och råd för att minska energianvändningen i storkök, med fokus på el. Utöver det  innehåller lathunden en introduktion till energi och effekt samt vägledande riktvärden för elanvändning i skol- och förskolekök.

Som komplement till lathunden finns det en poster-version som är utformad för att skrivas ut var ark för sig och sedan sättas upp i närheten av respektive arbetsstation i köket.

Förstudiens rapport beskriver hur arbetet med att ta fram lathunden har gått till och även analyserar de behov som identifierats för en mer omfattande och långsiktig insats inom området beteende.

Detta är en studie inom Relivs.