Projekt

Innovationsupphandling – Tjänsten Drift av geoenergilager Förstudie

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och miljövänligt. Fastighetsägare vittnar dock om utmaningar med att sköta driften eftersom detta är komplexa anläggningar och något som är relativt nytt i jämförelse med mer traditionella system. Därför inleddes en innovationsupphandlingsprocess för att utvärdera förutsättningar och möjligheter för att utveckla tjänsten Drift av geoenergilager.

Genom intervjuer och beställargruppsmöten med fastighetsägare med geoenergilager i drift kunde behovet av en drifttjänst konkretiseras och till slut mynna ut i en kravspecifikation. Vidare har kontakt inletts med potentiella leverantörer av en drifttjänst för att bedöma viljan och förmågan samt kontrollera att kravbilden är rimlig och realistisk. De inledande stegen av denna innovationsupphandlingsprocess har visat att det finns ett intresse för en drifttjänst av geoenergilager både hos fastighetsägare och potentiella leverantörer. Läs den fullständiga rapporten nedan för att ta del av samtliga resultat och slutsatser samt förslag på hur innovationsupphandlingsprocessen kan tas vidare.