Projekt

Utfasning av lysrör – Inspiration från fastighetsägares strategier

Lysrör är en vanlig ljuskälla som används i armaturer i många olika typer av lokaler. Från och med 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut. Organisationen Belysningsbranschen bedömer att lager relativt snabbt kommer att tömmas. Lysrörsutfasningen kommer sannolikt vara det största som påverkar branschen kommande fem år och kommer ha en stor inverkan på både belysningsbranschen och fastighetsägare. Detta kräver en strategisk genomförandeplan där det även säkerställs att teknikskiftet inte påverkar brukarna.

Beloks medlemmar har, i olika omfattning, påbörjat förberedelser för att hantera omställningen till nya ljuskällor. Syftet med denna rapport är att tillvarata och sprida de erfarenheter och kunskap Beloks medlemmar har om vilka förberedelser man gjort, inför det omfattande bytet som många fastighetsägare står inför. Detta syftar till att informera om hur man successivt fasar ut de gamla ljuskällorna och säkerställer att övergången sker på ett smart sätt, både kostnadseffektivt och energieffektivt.