Projekt

Förstudie om kyl- och fryslager för livsmedel

Nätverket Relivs har tidigare fokuserat på livsmedelsbutiker och storkök, men då kyl- och fryslager också är energiintensiva verksamheter som hanterar livsmedel utfördes denna förstudie riktat mot dessa. Läs förstudierapporten och ta del av all information som delgavs av ett stort antal olika aktörer inom branschen (matgrossister, fastighetsägare med logistikbyggnader, experter inom kyla, m.m.).

Utifrån diskussion med dessa aktörer har olika utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter identifierats. Ett exempel av dessa är potentialen som kyl- och fryslager har för samspel med elsystemet genom att leverera frekvensregleringstjänster och få ekonomisk ersättning för det. Detta eftersom kyl- och fryslagrets termiska tröghet gör det möjligt att under korta stunder stänga av kylsystemet utan att detta påverkar varornas temperatur avsevärt. Kombinationen av stort intresse, betydande potential och att det ännu inte är utnyttjat i någon större grad gör det till ett mycket lämpligt område för fortsatt arbete.

Detta är en studie inom Relivs.