Projekt

Branschstandard

Beloks medlemsföretag Castellum har initierat ett arbete som omfattar drift av byggnader, med fokus på styr- och övervakning. I arbetet har även andra medlemsföretag från både Belok och BeBo deltagit tillsammans med representanter från flera branscher, bl a entreprenörer, konsultföretag, installatörsföretag, m fl. För att nå ett modernare sätt att handla upp styrentreprenader krävs att någon form av standard tas fram, gärna i form av branschstandard, gällande utformning av ett antal ”typrum och typsystem”. En mindre flora av rumstyper skulle göra att kravställningar vid upphandling kan begränsas och att många fastighetsföretag skulle kunna använda den gemensamma branschstandarden. En effektivare drift skulle utöver att spara energi, och i många fall kunna bidra till att reducera effektuttag, även till att monetära besparingar skulle kunna nås.

De företag som medverkat i det initiala arbetet så här långt har gjort bedömningen att det behövs en bredare plattform för att dels driva arbetet framåt, dels få fram en branschöverskridande standard som får en bred acceptans.

Under hösten kommer därför en förstudie genomföras för att bedöma på vilket sätt nätverken Belok och BeBo skulle kunna bidra till utvecklingen av en föreslagen gemensam branschstandard.


Kontakt: Per-Erik Nilsson, CIT Renergy