Projekt

Energieffektivisering av kommunala byggnader – Med Skövde kommun som föregångare

Skövde kommun framstår som ett gott exempel för kommuner med ambitiösa planer för energieffektivisering av ett fastighetsbestånd. År 2019 beslutade kommunen att använda Beloks Totalmetodik för att gå igenom sina fastigheter.

Detta projekt syftar till att, med Skövde som föregångare, lyfta processen om hur kommunen arbetar med Totalmetodiken. Utfallet ska kunna inspirera andra kommuner som vill arbeta med energieffektivisering av sitt fastighetsbestånd, men också bli uppmärksamma på och på så vis undvika eventuella fallgropar som kan uppstå i stora organisationer, med stora fastighetsbestånd, som kommuner ofta är.

Läs rapporten för att veta mer om Skövde kommuns arbete med Totalmetodiken för att minska energianvändningen inom sitt fastighetsbestånd.