Projekt

Tekniktävling Energiuppföljningssystem

Projektet, Tekniktävling Energiuppföljningssystem, syftar till att stimulera utvecklingen av digitala verktyg som underlättar för fastighetsägare att ha kontroll över sin energi- och effektanvändning.

Fastighetsägarna Sverige, i nära samarbete med nätverken Belok och BeBo, lanserade tekniktävlingen utifrån den kravspecifikation till energiuppföljningssystem som togs fram i projektet.

Efter utvärdering av åtta inkomna tävlingsbidrag utsågs Momentum Software vinnare i tekniktävlingen. Siemens och Ecoguard var finalister och fick båda hedersomnämnanden.

Den 8 november 2023 hölls ett digitalt seminarium där alla 8 leverantörer av energiuppföljningssystem som lämnade in tävlingsbidrag visade upp sina programvaror. Ta del av inspelningen HÄR.

Besök projektets hemsida för mer information


Kontakt: Josep Termens