Projekt

Vägen till ett energieffektivt kontor – Energimyndigheten som inspiration

År 2017 flyttade Energimyndigheten sin verksamhet till en gammal industribyggnad som från början var ett gjuteri. Tidigt i ombyggnadsprocessen väcktes planerna på att skapa ett energieffektivt kontor. Flera projekt kring byggnadens och verksamhetens energianvändning har genomförts och resulterat i att kontoret idag är bland de 2 % lokaler med bäst energiprestanda i Sverige. Energimyndigheten strävar efter ständiga förbättringar och har nyligen tecknat ett Grönt hyresavtal. Detta ger möjlighet till samverkan med hyresvärden kring energi- och miljöfrågor som rör byggnaden, brukandet och verksamheten.

Denna förstudie har syftat till att visa på framgångsfaktorerna, som resulterat i att Energimyndighetens kontor är bland de 2% energieffektivaste, för att inspirera andra att ta liknande steg mot energieffektivare kontor.


Kontakt: Victoria Edenhofer, CIT Renergy