Projektarkiv

Förstudie – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster

Incitamentsavtal mellan fastighetsägare och hyresgäster är ett sätt att tillsammans arbeta för ett gemensamt mål vad gäller energieffektivisering och minskade kostnader. Det finns många typer av hyresavtal på marknaden och även ett flertal olika lösningar vad gäller denna typ av samverkansavtal.

Studie syftar till att kartlägga och utvärdera vilka affärsmodeller och samverkansmodeller mellan fastighetsägare och hyresgäst som finns, samt hur dessa är uppbyggda. Normalt är avsikten att både hyresvärd och hyresgäst ska spara såväl energi som pengar. Syftet är vidare att samla både goda och mindre goda exempel för att dra lärdom av och undvika att samma misstag görs.

I kapitel 7 visas ” NY MODELL FÖR ATT IMPLEMENTERA GRÖNA HYRESAVTAL OCH DELADE INCITAMENTSAVTAL” . Förslag till hur Samverkansmodellen genom Gröna Hyresavtal kan få bättre genomslag och större spridning i organisationerna.

Detta planeras testas i begränsad skala med intresserade hyresgäster och fastighetsägare.

Har ni frågor eller är intresserade kontakta gärna Markus Lundborg.