Projektarkiv

Incitamentsavtal för energieffektivisering

Många fastighetsägare vill samarbeta med sina hyresgäster för att minska byggnadens totala energianvändning. Ett sätt är att använda incitamentsavtal (som Belok i ett tidigare projekt tagit fram underlag till). Men hur används det idag? I denna förstudie undersöktes vilka incitamentsavtal som används, hur de upplevs och vilka utvecklingsbehov som finns på området. Dels upplevs ett behov av genomförandeplan men även att ett engagemang är minst lika viktigt som själva avtalet.

Eftersom projektet ingick i ett internationellt projekt så är rapporten på engelska.