Projektarkiv

Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter

Många fastighetsägare har behov av information om konsulter som behärskar Totalmetodiken och kan genomföra Etapp 1 enligt metoden. Denna förstudie presenterar förslag på hur kompetensen hos konsulter som erbjuder tjänster inom Totalmetodiken kan säkerställas. Förstudien baseras på intervjuer med ett antal fastighetsägare som har provat och använt metoden. Vidare har också ett tjugotal konsulter intervjuats om hur kvalitén i det praktiska arbetet kan säkras. Utifrån intervjusvaren har förslag på framtida kvalitetssäkring arbetats fram.

Bild från: https://stocksnap.io/