Nyheter

Energieffektiva vårdlokaler: Träff med verksamhetsenergi som tema

Den 31 maj 2022 hölls träff inom Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler. Temat på träffen var verksamhetsenergi. Ett 40-tal aktörer från flera olika regioner deltog för att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Även Energimyndigheten deltog vid träffen.  

Victoria Edenhofer, CIT Energy Management, inledde träffen genom att presentera nätverket Belok och det nya Fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler.

Mika Tuomikoski och Fredrik Tillberg, som båda är energistrateger på Locum, höll dagens temapresentation. De berättade om Locums arbete med att minska verksamhetsenergin. Anna Teghammar skulle också deltagit och berättat om VGR:s arbete kopplat till att minska verksamhetsenergin men fick tyvärr förhinder. Vi hoppas kunna erbjuda hennes presentation vid senare tillfälle.

Efter temapresentationen följde två gruppdiskussioner där deltagarna fick diskutera egna erfarenheter från arbete med verksamhetsenergi, energikrav på vårdutrustning samt utmaningar kopplat till verksamhetsenergin.

Vid diskussionerna framkom tydligt att deltagarna står inför liknande problem/utmaningar. Det beskrevs att man i större utsträckning kan ta hjälp av varandra och utbyta erfarenheter.

Ämnesområden som ansågs intressant på kommande möte var bl.a. kyla, avfuktning, effektbehov och energilagring. Dokumentationen från träffen är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Victoria Edenhofer om du är intresserad av att delta i nästa möte eller vid frågor eller idéer.


Dokumentationen från träffen hittar du här: