Nyheter

Energieffektiva vårdlokaler: Träff med ventilation som tema

Den 25 mars 2021 hölls uppstartsmöte kring ett forum för energieffektiva vårdlokaler. Dokumentation från dagen finns tillgänglig här. Ämnesområden som ansågs intressanta på kommande möte beskrevs då bl.a. vara ventilation. Därav var temat ventilation på mötet, som hölls den 10 november. Ett 30-tal aktörer från flera olika regioner deltog för att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Även SKR och Energimyndigheten deltog vid träffen.  

Tomas Berggren från Energimyndigheten inledde träffen genom att berätta om vikten av samverkan och det nya fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler. Därefter presenterades nätverket Belok av Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok. Victoria Edenhofer, CIT Energy Management, informerade om det tidigare uppstartsmötet inom fördjupningsområdet och vad som då diskuterades.

Lars Ekberg, som arbetar på CIT Energy Management och är adjungerad professor i inneklimatteknik på Chalmers, höll dagens första temapresentation. Han berättade om funktionssäker och energieffektiv ventilation. Därefter följde en gruppdiskussion där frågor som diskuterades var huruvida deltagarna har rätt verktyg för funktionskontroll av ventilation. Det diskuterades även huruvida deltagarna har rätt verktyg för kommunikation mellan fastighetsrepresentant och verksamhet i exempelvis samband med energieffektivisering.

Jan Lindberg och Per-Olof Wikström från Regionfastigheter i Region Västernorrland höll dagens andra temapresentation. De berättade om energieffektiv och flexibel ventilation vid Sundsvalls sjukhus. De delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter från projektet E-flex, delfinansierat med EU-medel, där de hittat en väg att förnya ventilationssystemen för flexibla och energieffektiva vårdbyggnader. Därefter följde en gruppdiskussion där deltagarna fick diskutera egna erfarenheter från ventilationsprojekt samt utmaningar och potentiella lösningar kopplat till ventilation i vårdlokaler.

Vid diskussionerna framkom tydligt att deltagarna har samma typ av frågor att hantera och står inför liknande problem/utmaningar. Det beskrevs positivt av deltagarna att få synpunkter och erfarenhetsutbyte med andra regioner.

Ämnesområden som ansågs intressant på kommande möte var bl.a. kyla, större renoveringsprojekt, operationslokaler och avfuktning. Dokumentationen från träffen är tillgänglig nedan, och utgör ett utmärkt underlag för fortsatta aktiviteter inom Fördjupningsområdet.

Kontakta gärna Victoria Edenhofer om du är intresserad av att delta i nästa möte eller vid frågor eller idéer.


Dokumentationen från träffen hittar du här: