Projekt etapp 1

Stationshus Linköping (Jernhusen AB)

Postat 8 januari 2014

Centralstationen rymmer biljettförsäljning, café, kiosk och vänthall och är på 1 650 kvm Atemp. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 360 kWh/m2…

Johannebergsskolan (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Postat 8 januari 2014

Fastigheten är på 7000 kvm Atemp och har elever från årskurs 1 till 7. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 213 kWh/m2…

Ekologihuset (Akademiska Hus AB)

Postat 7 januari 2014

Ekologihuset vid Lunds Universitet är på 12 000 m2 Atemp och är framför allt ägnat för utbildning, forskning och vetenskapliga försök. Totalt energibehov (värme samt…

Skinteboskolan (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Postat 7 januari 2014

Fastigheten är på 3200 kvm Atemp och har elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 260…

Smultronvägens förskola (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Postat 7 januari 2014

Fastigheten är på 890 kvm Atemp och har elever i förskoleklass, i årskurserna 1 och 2 samt specialklasser. Totalt energibehov (värme samt el) per år…

Tynneredsskolan (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Postat 7 januari 2014

Fastigheten är på 9400 kvm Atemp och har elever från årskurs 7 till 9. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 170 kWh/m2…

Torslandaskolan (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Postat 7 januari 2014

Fastigheten är på 11200 kvm Atemp och har elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 175…

Nytorpsskolan (Skolfastigheter i Stockholm AB)

Postat 7 januari 2014

Fastigheten är på 9400 kvm Atemp och har elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 230…

Nymilsgatans förskola (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Postat 7 januari 2014

En förskola på 932 kvm Atemp. Totalt energibehov före åtgärder (värme+el) 230 kWh/(m2.år). Totalt energibehov efter åtgärder 160 kWh/(m2.år). Internränta 8%. Etapåp 1 klar. Ombyggnaden…

SÖS Byggnad 1365 Nya Entrén (Locum AB)

Postat 7 januari 2014

Fastigheten rymmer ett bilddiagnostikcenter och är på 7300 kvm BTA. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 610 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per…

SÖS Byggnad 1316 Flygel M (Locum AB)

Postat 7 januari 2014

Byggnaden är på 7800 kvm BTA och rymmer vård, röntgen och koronarintervention (hjärtsjukvård). Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 264 kWh/m2 Beräknat…

Vårdfastighet inom St Görans Sjukhus (Locum AB)

Postat 7 januari 2014

Byggnaden på 15 400 kvm bruttoarea innehåller akutmottagning, operation, vård och kontor. En del av verksamheten i huset pågår dygnet runt. Totalt energibehov (värme samt…

Johannes Större (Statens Fastighetsverk)

Postat 7 januari 2014

Kontor, museum, restauranger och butiker på 22 000 kvm Atemp i Stockholm. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 356 kWh/m2 Beräknat totalt…

Glaven 8 (Locum AB)

Postat 7 januari 2014

En fastighet på drygt 10 000 kvm bruttoarea i Stockholm för vård och kontor. Locum planerade att göra om fastigheten till en ren kontorsfastighet. Totalt…