Totalprojekt

Skinteboskolan (Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)

Fastigheten är på 3200 kvm Atemp och har elever från förskoleklass upp till årskurs 9.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 260 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 159 kWh/m2
  • Internränta: 4%

Etapp 1 är klar och ombyggnaden genomförs eventuellt 2014.