Totalprojekt

Sjöglimten Hovmantorp (Lessebo kommun)

Fastighet i Hovmantorp på 4 046 m2 Atemp som inrymmer serviceboende och förskola.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 206 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 113 kWh/m2
  • Internränta: 5,1 % (krav 4%)

Etapp 1 har genomförts