Posts Categorized: Vård

Ellenbogen 38 (Diligentia)

Fastighet på 6 717 m2 Atemp som inrymmer vårdverksamhet samt kontor. Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 197 kWh/m2 Beräknat totalt specifikt energibehov per år…

Malmagården (Hylte Bostäder AB)

Fastighet med särskilt boende på 6 442 m2 Atemp i Hyltebruk. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 190 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per…