Totalprojekt

Vårdcentral, Blåklinten 1 (Töreboda kommun)

Fastighet på 5404 m2 Atemp som inrymmer vårdcentral, folktandvård och tillagningskök.

  • Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 167 kWh/m2
  • Beräknat totalt specifikt energibehov per år efter åtgärder: 76 kWh/m2
  • Internränta: 1%

Etapp 1 har genomförts.

[wpfilebase tag=file id=98 /]