Totalprojekt

Storfors Folkets Hus (Piteå kommun)

Storfors Folkets Hus är en fastighet på 396 m2 Atemp i Piteå

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 223 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 119 kWh/m2
  • Internränta: 5,9 % (Krav 5%)

Etapp 1 har genomförts