Totalprojekt

Bäckagården hus A-D (Impius)

Fastighet på 8500 m2 Atemp i Örnsköldsvik som inrymmer skola och behandlingshem

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 251 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 79 kWh/m2
  • Internränta: 20% (Krav 15%)

Etapp 1 har genomförts