Totalprojekt

Borlänge Ishall, Maxihallen och Borlänge Curlinghall (Borlänge kommun)

Fastighet i Borlänge på 6 874 m2 som inrymmer ishallar och curlinghall.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 241 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 129 kWh/m2
  • Internränta: 13,9 % (Krav 2,5%)

Etapp 1 har genomförts