Totalprojekt

Jobbcentrum (Storfors kommun)

Fastighet i Storfors kommun på 603 m2 som inrymmer kontor, möteslokaler och loppis.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 196 kWh/m2 (basfall)
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 79 kWh/m2
  • Internränta: 8,2 % (Krav 7%)

Etapp 1 har genomförts