Totalprojekt

Såpsjudaren 15 (KLP Fastigheter)

Såpsjudaren 15 är en kontorsfastighet med butiker i entréplan på 13 032 m2 Atemp.

  • Total energianvändning per år (värme samt el) före åtgärder: 156 kWh/m2
  • Beräknad total energianvändning per år efter åtgärder:  118 kWh/m2
  • Internränta: 9,7 % (Krav 7%)

Etapp 1 har genomförts