Totalprojekt

Jan Pers Förskola (Hallstahammars kommun)

Förskola på 780 m2 Atemp i Hallstahammar

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 317 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 196 kWh/m2
  • Internränta: 3,7% (Krav 1,7%)

Etapp 1 har genomförts