Totalprojekt

Sunne församlingshem (Sunne pastorat)

Sunne församlingshem är en fastighet på 1 445 m2 Atemp i Sunne

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 101 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 50 kWh/m2 alt. 90 kWh/m2
  • Internränta: -0,65 % alt. 18% (Krav 1%)

Etapp 1 har genomförts