Totalprojekt

Akademiska sjukhuset B2-B7 (Uppsala läns landsting)

Akademiska sjukhuset B2-B7 är en fastighet i Uppsala med flera byggnader på sammanlagt 25 000 m2 Atemp.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 283 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 255 kWh/m2
  • Internränta: 7,4 % (Krav 5%)

Etapp 1 har genomförts