Totalprojekt

Kyrkbacksskolan (Ljusnarsbergs kommun)

Skola i Ljusnarsberg på 5 386 m2 Atemp

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 164 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 105 kWh/m2
  • Internränta: 15,3 % (Krav 2,75%)

Etapp 1 har genomförts