Totalprojekt

Ellenbogen 38 (Diligentia)

Fastighet på 6 717 m2 Atemp som inrymmer vårdverksamhet samt kontor.

  • Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 197 kWh/m2
  • Beräknat totalt specifikt energibehov per år efter åtgärder: 120 kWh/m2
  • Internränta för åtgärdspaketet: 17% (Krav på min 6%)

Etapp 1 har genomförts