Totalprojekt

Äldreboende Vittangi 59:2 (Norrbottens Läns Landsting)

Fastighet på 5303 m2 Atemp som rymmer vårdcentral och äldreboende.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 220 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 181 kWh/m2
  • Internränta: 9%

Etapp 1 har genomförts.