Totalprojekt

Förvaltningsbyggnaden Stenung 3:294 (Stenungsunds kommun)

Fastighet på 8 135 m2 Atemp som rymmer kommunhus och tandläkarklinik.

  • Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 144 kWh/m2
  • Beräknat totalt specifikt energibehov per år efter åtgärder: 79 kWh/m2
  • Internränta: 4%

Etapp 1 har genomförts.

[wpfilebase tag=file id=96 /]