Totalprojekt

Sahlgrenska byggnad 115, Göteborg (Västfastigheter)

Sjukhusbyggnad med en bruksarea (BRA) på 10 607 m2

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 203 kWh/m2 BRA
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 82 kWh/m2 BRA
  • Internränta: 5%

Etapp 1 har genomförts.