Totalprojekt

Malmagården (Hylte Bostäder AB)

Fastighet med särskilt boende på 6 442 m2 Atemp i Hyltebruk.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 190 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 97 kWh/m2
  • Internränta: 1 %

Etapp 1 är genomförd.