Totalprojekt

Lindesbergs lasarett (Örebro Läns Landsting)

Ett akutsjukhus på 33 921 m2 Atemp som betjänar norra delarna av Örebros län.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 195 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 140 kWh/m2
  • Internränta: 1 %

Etapp 1 är genomförd.