Totalprojekt

Byggnad 3A, NUS (Västerbottens läns landsting)

Fastighet  som tillhör Norrlands universitetssjukhus på 17 742 m2 Atemp som inrymmer sjukhusets  huvudentréer, vårdlokaler, operation och restaurang.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 363 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 298 kWh/m2
  • Internränta: 5%

Etapp 1 har genomförts.