Totalprojekt

Ekologihuset (Akademiska Hus AB)

Ekologihuset vid Lunds Universitet är på 12 000 m2 Atemp och är framför allt ägnat för utbildning, forskning och vetenskapliga försök.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 356 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 320 kWh/m2
  • Internränta: 23%

Etapp 1 är klar, ombyggnaden är ännu inte påbörjad (2012).