Posts Tagged: Universitetsbyggnader

Artisten (Akademiska Hus AB)

Musik- och teaterhögskola på 17 764 m2 BRA vid Göteborgs Universitet. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 148 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov…